תחומי פעילות

בדיקת תיק ביטוחי

במסגרת ניהול סיכונים משפחתי , הלקוח יקבל ניתוח דו"ח מקיף ועדכני המשקף את תמונת המצב במקרה של ביטוח. 

ד"וח ניתוח תיק קיים/מצב מומלץ- הלקוח יקבל תמונת מצב בהתאם לפרופיל המקצועי ואופי הלקוח ומשפחתו אל מול הדוח הקיים ,ויחדיו נבנה תמהיל אשר ילווה אותו בכל עת.

 

צ'ק ליסט קיים /מומלץ- הלקוח יקבל תמונת מצב שקופה ועדכנית אשר יקנו לו מדד לכיסויים אשר רכש.

Business Partners at Work
בדיקה והתאמת תיק פנסיוני

שלושה מוצרים-

קופת גמל, קרן פנסיה וביטוח מנהלים.

אמנם לכל איש יש שם, אך לכל איש אמור להתאים מוצר פנסיוני לפי פרופיל לקוח.

במסגרת פגישתנו , נבחן מה נכון ומתאים לו בהתאם לסטטוס המשפחתי, עיסוקו ואורח חייו.

Business Meeting
פתרונות עבור כספים פנויים
Credit Assessment

קופת גמל להשקעה - תכנית חסכון אשר הושקה לראשונה בנובמבר 2016. הינה תכנית חסכון לטווח בינוני וארוך, אשר מעניקה פתרון הולם למשקיעים אשר מחפשים אלטרנטיבת השקעה עבור כספים פנויים עד 70k בשנה קלנדרית .התכנית הינה נזילה בכל עת ובעלת הטבות מס בעת פידיון מעל גיל 60.

פוליסה פיננסית- תכנית חסכון לטווח בינוני וארוך  ,פתרון הולם למשקיעים אשר מחפשים אלטרנטיבת השקעה לכסף פנוי מעל 70k, וניתן להפקיד כספים ללא הגבלה. המוצר אינו מוכר כקופת גמל כך שאינו מקנה הטבות מס אך נזיל בכל שלב, בעל יתרון משמעותי- סעיף 125 ד לחוסכים מעל גיל 70 המקנה הטבות מס.

תיקון 190 - תכנית חסכון לטווח בינוני וארוך , להפקדות חד פעמיות המיועדת לגמלאים  אשר זכאים לפנסיה מזערית בסך 4418 ש"ח ,אשר מקנה מספר הטבות מיסוי בעת פידיון. 

פידיון כקיצבה מעל גיל 60- ללא תשלום מס רווחי הון.

משיכה חד פעמית- תשלום מס מופחת של 15% על רווחים נומינליים.

מוטבים- הטבות מס לילדים בעת פטירה.

קרן השתלמות לעצמאיים-תכנית חסכון לטווח הבינוני, מיועדת לקהל העצמאים ,בעלת תקרת הפקדה עד 18240 ש"ח ,מקנה הטבות מס בהפקדות השנתיות ובעת הפידיון.

איתור כספים אבודים

העולם הפנסיוני עבר לאחרונה "מתיחת פנים" כך שהכל פחות מסובך:

1. הר הכסף- פלטפורמת חיפוש כספים אבודים חינמית מטעם משרד האוצר , ניתן לאתר מוצרים פנסיוניים או חסכונות פנסיוניים שאינם פעילים ואף ניתן לאתר חסכונות פנסיוניים של קרוב משפחה שנפטר באמצעות הזנת פרטים מזהים.

2. מסלקה פנסיונית- פלטפורמת חיפוש אשר מרכזת עבורך חסכונות פנסיוניים, קופות גמל ,קרנות השתלמות  פעילים ושאינם פעילים, מסלולי השקעה ועלויות. מכשיר פיננסי זה נותן מידע מקיף לחוסך הכולל תחזית לקצבה ואפיון הכספים המופקדים כקיצבה/הון.

3. הר הביטוח- פלטפורמת חיפוש חינמית מטעם משרד האוצר  אשר מרכזת עבור החוסך , תמונת מצב של כלל הביטוחים (רכב ודירה/בריאות /חיים משכנתא).

Business Brainstorm